Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel
Michal Daněk, www.repasport.cz, se sídlem Krátká 10, Olomouc, 78335 .
Dodavatel je evidován na živnostenském úřadě v Olomouci.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČO: 67732658

DIČ: CZ7910255342
(dále jen "prodávající")

Provozovna
REPASPORT, Michal Daněk
Stupkova 792/1E, Olomouc, 77900

Kontaktní údaje
Telefon: 608 784 862, 585 411 166

Email: repasport@repasport.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 

KB Olomouc

19-934930287/0100

IBAN: CZ57 0100 0000 1909 3493 0287

BIC: KOMBCZPP

 

2. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.repasport.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou také volně přístupné na webovém rozhraní obchodu na adrese https://repasport.cz/obchodni-podminky.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


3. Objednávka zboží

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a odevzdáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a odevzdáním zboží uvedené v objednávce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále „objednávka") obsahuje zejména informace o:

 a) Objednávaném zboží (počet, název, velikost, barva, cena). Objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu.

 b) Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu odevzdání (doručení) objednávaného zboží.

 c) Informace o nákladech spojených s odevzdáním zboží.

 d) Povinné informace z uživatelského účtu.

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které uvedl. Kupujícímu je umožněno uvedené údaje měnit, a to vrácením se na předchozí kroky objednávky. Objednávku kupující dokončí kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále „elektronická adresa kupujícího“). Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si prodávající a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

Prodávající má vždy právo v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky.

Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky z důvodu:

 a) je-li objednané zboží vyprodané;

 b) je-li nemožné dodat objednané zboží do určitého termínu požadovaného kupujícím;

 c) má-li kupující u prodávajícího neuhrazené dluhy po splatnosti;

 d) kupující dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky; nebo

 e) chyby týkající se ceny, barvy, velikosti nebo popisů zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. Výše nákladů se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem komunikačních prostředků na dálku.

Zkompletování zboží a příprava zboží k expedici probíhá v pracovních dnech. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době zasilatelskou společností DPD. Při způsobu platby na dobírku a stavu zboží skladem 2-3 pracovní dny. Při způsobu platby přes účet je nutné počítat s delší dodací lhůtou, která je delší o dobu převodu peněz na účet prodávajícího, minimálně 2-3 pracovní dny. V případě neobvyklých typů zboží je lhůta dodání zpravidla delší, kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

 

4. Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s odevzdáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího;
b) v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou zaplacením dobírky v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo: 19-934930287/0100, IBAN: CZ57 0100 0000 1909 3493 0287, BIC: KOMBCZPP, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále „účet prodávajícího“);
d) bezhotovostně platební kartou přes on-line platební bránu Go Pay společnosti GOPAY s.r.o. (dále „platební brána“);

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Společně s kupní cenou zaplatí kupující prodávajícímu také náklady spojené s balením a odevzdáním zboží (zejména dopravné). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a odevzdáním zboží.

V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby přes platební bránu je kupní cena splatná do 15 minut od uzavření kupní smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené musí být kupní cena zaplacena nejpozději při převzetí zboží kupujícím.

V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího uhradí kupující kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo objednávky. Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající má právo požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li prodávající výslovně jinak.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a přiloží jej v tištěné podobě k objednanému zboží.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

5. Doprava a doručení

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající, není-li smluveno jinak dle bodu 1, doručuje zboží následujícími způsoby:

a) zásilkou přepravní společnosti DPD. Průběh doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami společnosti DPD přístupné na internetové adrese www.dpd.cz; nebo
b) osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího.

Náklady na dopravu zboží se liší dle výše ceny objednávky. Cena za dopravu do ČR při objednávce do 999,- Kč je 130,- Kč při způsobu platby dobírkou a nebo 100,- Kč při způsobu platby online nebo bankovním převodem. Při objednávce nad 1000,- Kč je doprava do ČR ZDARMA při jakémkoliv způsobu platby.

Má-li prodávající podle kupní smlouvy povinnost odevzdat zásilku na místo určené kupujícím v objednávce, převezme kupující zásilku při jejím odevzdání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zásilku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, uhradí kupující náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zásilky od přepravce zkontroluje kupující neporušenost obalů zásilky a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupujícímu za přítomnosti dopravce doporučeno zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

Kupující má povinnost odevzdané zboží v zásilce prohlédnout, a to bez zbytečného odkladu. V případě zjevného poškození zboží má kupující povinnost nejpozději do 3 dnů, ode dne převzetí zásilky, písemně informovat prodávajícího o zjištěném poškození. Pozdější reklamace zjevného poškození budou prodávajícím zamítnuty.

Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

 

6. Osobní odběr zboží

Pokud kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, prodávající pouze potvrzuje, že zboží je pro kupujícího v provozovně rezervováno.

Zboží je kupujícímu v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu nejméně 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

 

7. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

V případě nevyzvednutí objednaného zboží při "osobním vyzvednutí" na prodejně do 14 dní od uzavření objednávky, může prodávající objednávku stornovat.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

 a) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

 b) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 c) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 d) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jenž je společně s obchodními podmínkami přiložen ke kupní smlouvě, nebo je přístupný ke stažení na internetové adrese: https://www.repasport.cz/data/files/repasport.pdf.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího či elektronickou poštou na adresu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající všechny přijaté platby, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodejcem). Peněžní prostředky prodávající vrátí do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky kupujícímu jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Odpovědnost za snížení hodnoty má kupující v důsledku s nakládáním se zakoupeným zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednali a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; nebo

 e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží včetně všech informací a dokladů nezbytných k uplatnění reklamace (dále „uplatnění reklamace“).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Smluvní strany se dohodly na zkrácení této doby na 12 měsíců při koupi již použitého zboží (dále „zákonná povinnost z vadného plnění“).

Při uplatnění práv z vadného plnění, je kupující povinen před zasláním zboží na adresu provozovny prodávajícího informovat prodávajícího o této skutečnosti elektronickou poštou na adresu . Prodávající do 1 pracovního dne kontaktuje kupujícího telefonicky či elektronickou poštou a poskytne kupujícímu potřebné informace jak postupovat.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující má povinnost se sám informovat o výsledku vyřízení reklamace; v případě, že tuto povinnost nesplní, pak ponese důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti v tomto směru vyplynou.

Zákonná povinnost z vadného plnění, jakož i případně prodávajícím převzatá záruka za jakost, se nepoužije:

 a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

 c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím

 d) vyplývá-li to z povahy zboží (např. vypršení životnosti baterií tvořících součást nebo příslušenství zboží);

 e) na vady zboží způsobené poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci;

 f) na vady způsobené nevhodným užíváním zboží k účelům, pro které není zboží určeno;

 g) na vady způsobené neodbornými zásahy do konstrukce zboží;

 h) na vady způsobené zacházením odporující návodu k použití; nebo

 i) na vady způsobené skladováním zboží v nevhodných podmínkách.

Kupující má nároky z vadného plnění při nedostatku jakosti při převzetí zboží, nároky z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění, jakož i nároky z vadného plnění z případně prodávajícím převzaté záruky za jakost, a to v závislosti na povaze vady zboží (tj. zejména je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující nároky z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující nároky z vadného plnění podle § 2107 občanského zákoníku a v dalších případech specifikovaných v § 2169 má kupující i další nároky z vadného plnění dle citovaného ustanovení občanského zákoníku).

Kupující sdělí prodávajícímu již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo (nárok z vadného plnění) si zvolil.

Opakovaným výskytem vad se rozumí výskyt stejné vady zboží po jejích alespoň dvou předchozích opravách.

Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se naráz vyskytnou tři vady zboží.

Kupujícímu, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (zejména poštovné a balné).

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani případně sjednaná záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace.

 

9. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále „uživatelský účet“).

Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží má kupující povinnost uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv jejich změně aktualizuje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující nemá právo umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

10. Servis a stav odevzdaného zboží

Sjezdové a běžecké lyže jsou odevzdávány bez namontovaného a seřízeného vázání, není-li vázání namontované již z výroby. 

Výjimku z následujícího odstavce představuje situace, kdy kupující vyplní v objednávce biometrické údaje potřebné k namontování a seřízení vázení. Instalace zboží a montáž jsou pak, při splnění této podmínky, součástí kupní smlouvy.

Kupující má možnost využít bezplaznou montáž a seřízení vázání při osobní návštěvě servisu v provozovně prodávajícího.

Kupující musí využít k namontování a seřízení vázání odborného servisu. Neodborné provedení těchto servisních úkonů má vliv na práva z vadného plnění a případně prodávajícím převzatou záruku za jakost. Reklamace uplatněné po neodborném provedení servisních úkonů budou zamítnuty.

 

11. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím


Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím je uskutečňována především prostřednictvím e-mailu repasport@repasportcz, popřípadě telefonicky na telefonních číslech uvedených na internetových stránkách Repasport.cz

Potřebuje-li prodávající kontaktovat kupujícího, činí tak zejména prostřednictvím e-mailové adresy, kterou kupující uvedl ve svém uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

12. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.repasport.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Denní půjčovna

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY – PŮJČOVNA

 

Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení.
 
Toto znění Všeobecných obchodních podmínek nájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi Michalem Daňkem, REPASPORT, Stupkova 1E, 779 00 Olomouc, IČ: 67732658 (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví této smlouvy o nájmu sportovního vybavení (dále jen jako nájemní smlouva)
 
Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že toto vybavení je způsobilé k obvyklému používání.
 
Rezervace vybavení se provádí pouze osobně v provozovně pronajímatele.
 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, ujednanou nájemní smlouvou. Pokud nájemce nevrátí vybavení pronajímateli nejpozději poslední den ujednané doby trvání nájmu, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě doba trvání nájmu mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv nájemní smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Nájemní smlouva skončí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení vybavení pronajímateli. Pokud dojde z uvedeného důvodu ke změně trvání smlouvy na dobu neurčitou, je nájemce povinen platit pronajímateli od prvního dne této změny nájemné ve výši, sjednané pro takový případ nájemní smlouvou. Pokud nájemce vrátí vybavení před skončením sjednané doby trvání nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno. Nájemce je povinen vrátit vybavení v provozovně pronajímatele, uvedené v záhlaví nájemní smlouvy. 
 
Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
 
Nevrátí-li nájemce vybavení do 14-ti dnů ode dne vrácení, propadá kauce pronajímateli na zaplacení vzniklé škody.
 
Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele vratnou zálohu ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu nájemci vrátí, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy. Vratná záloha může být složena bezplatně přes platební terminál, nebo v hotovosti. V případě složení zálohy přes platební terminál dochází k blokaci dané výše zálohy na platební kartě, nájemce je proto povinen při vrácení předmětu nájmu předložit stejnou platební kartu, aby mohla být záloha odblokována.
 
Za nájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Za den, v němž bylo vybavení předáno nájemci, a za den, v němž nájemce vybavení vrátí pronajímateli (pokud tak učiní do 12.00 hod.), se nájemné neúčtuje. Celkové nájemné, uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce pronajímateli pří vrácení předmětu nájmu.
 
Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. V případě nevratného zničení, ztráty či odcizení předmětu nájmu nahradí nájemce pronajímateli 50 % z doporučené maloobchodní ceny předmětu nájmu.
 
Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.
 
Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.
 
Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
 
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště či sídla společnosti, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.
 
Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
 
Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.
 
Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek 100 Kč.
 
Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
 
Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:

 • převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání;
 • je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
 • je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit;
 • je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží podle údajů o výšce, hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které pronajímateli sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit správné fungování bezpečnostního vázání;
 • je si vědom, že pokud v době trvání nájemní smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně výšky, hmotnosti, věku, délky podešve lyžařské boty, lyžařských schopností), je pro správné fungování bezpečnostního vázání nezbytné jeho nové seřízení podle aktuálních parametrů;
 • veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
 • převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedené na https://www.repasport.cz/pravidla-ochrany-osobnich-udaju
 
V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
 

V Olomouci dne 23.9. 2020

 

Michal Daněk, REPASPORT

Celosezónní půjčovna

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY – CELOSEZÓNNÍ PŮJČOVNA

 

Všeobecné obchodní podmínky celosezónního nájmu sportovního vybavení.
 
Toto znění Všeobecných obchodních podmínek celosezónního nájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o celosezónním nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi Michalem Daňkem, REPASPORT, Stupkova 1E, 779 00, Olomouc, IČ: 67732658 (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví této smlouvy o nájmu sportovního vybavení (dále jen jako nájemní smlouva)
 
Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že toto vybavení je způsobilé k obvyklému používání.
 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, ujednanou nájemní smlouvou. Pokud nájemce nevrátí vybavení pronajímateli nejpozději poslední den ujednané doby trvání nájmu, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě doba trvání nájmu mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv nájemní smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Nájemní smlouva skončí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení vybavení pronajímateli. Pokud dojde z uvedeného důvodu ke změně trvání smlouvy na dobu neurčitou, je nájemce povinen platit pronajímateli od prvního dne této změny, za každý započatý den, nájemné ve výši 1 % z ceny nájemného. Pokud nájemce vrátí vybavení před skončením sjednané doby trvání nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno. Nájemce je povinen vrátit vybavení v provozovně pronajímatele, uvedené v záhlaví nájemní smlouvy. 
 
Za nájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Celkové nájemné, uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce pronajímateli předem při uzavření nájemní smlouvy.
 
Při vrácení předmětu nájmu je nájemce povinen prokázat se nájemní smlouvou.
 
Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. V případě nevratného zničení, ztráty či odcizení předmětu nájmu nahradí nájemce pronajímateli 50 % z doporučené maloobchodní ceny předmětu nájmu.
 
Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.
 
Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.
 
Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
 
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště či sídla společnosti, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.
 
Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
 
Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.
 
Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek 100 Kč.
 
Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
 
Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:

 • převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání;
 • je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
 • je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit;
 • je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží podle údajů o výšce, hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které pronajímateli sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit správné fungování bezpečnostního vázání;
 • je si vědom, že pokud v době trvání nájemní smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně výšky, hmotnosti, věku, délky podešve lyžařské boty, lyžařských schopností), je pro správné fungování bezpečnostního vázání nezbytné jeho nové seřízení podle aktuálních parametrů;
 • veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
 • převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
 •  

Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.repasport.cz/pravidla-ochrany-osobnich-udaju.
 
V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

 

V Olomouci dne 23.9. 2020

 

Michal Daněk, REPASPORT