Platba a doprava

JAK TO FUNGUJE?

  • Za zboží je možné zaplatit v hotovosti nebo bezhotovostně v přímo u nás na prodejně.
  • E-shopové objednávky můžete zaplatit formou dobírky, převodem na níže uvedený účet nebo online přes platební bránu.
  • Objednané zboží je možné vyzvednout si přímo na prodejně nebo Vám jej pošleme přepravní společností DPD.
  • Objednávky odesíláme nejpozději do dvou pracovních dnů, nejčastěji však již následující pracovní den.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s odevzdáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího;

b) v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou zaplacením dobírky v místě určeném kupujícím v objednávce;

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo: 19-934930287/0100, IBAN: CZ57 0100 0000 1909 3493 0287, BIC: KOMBCZPP, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále „účet prodávajícího“);

d) bezhotovostně platební kartou přes on-line platební bránu Go Pay společnosti GOPAY s.r.o. (dále „platební brána“);

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Společně s kupní cenou zaplatí kupující prodávajícímu také náklady spojené s balením a odevzdáním zboží (zejména dopravné). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a odevzdáním zboží.

V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby přes platební bránu je kupní cena splatná do 15 minut od uzavření kupní smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené musí být kupní cena zaplacena nejpozději při převzetí zboží kupujícím.

V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího uhradí kupující kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo objednávky. Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající má právo požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li prodávající výslovně jinak.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a přiloží jej v tištěné podobě k objednanému zboží.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

DOPRAVA A DORUČENÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající, není-li smluveno jinak dle bodu 1, doručuje zboží následujícími způsoby:

a) zásilkou přepravní společnosti DPD. Průběh doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami společnosti DPD přístupné na internetové adrese www.dpd.cz; nebo

b) osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího.

Má-li prodávající podle kupní smlouvy povinnost odevzdat zásilku na místo určené kupujícím v objednávce, převezme kupující zásilku při jejím odevzdání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zásilku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, uhradí kupující náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zásilky od přepravce zkontroluje kupující neporušenost obalů zásilky a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

Kupující má povinnost odevzdané zboží v zásilce prohlédnout, a to bez zbytečného odkladu. V případě zjevného poškození zboží má kupující povinnost nejpozději do 3 dnů, ode dne převzetí zásilky, písemně informovat prodávajícího o zjištěném poškození. Pozdější reklamace zjevného poškození budou prodávajícím zamítnuty.