Výměna, vrácení

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

  • Zboží zakoupené on-line přes e-shop repasport.cz, můžete do 14 dnů od doručení vrátit bez udání důvodu.
  • Zboží, které vracíte, musí být nepoškozené a neopotřebené, v původním neponičeném obalu a se štítkem.
  • V případě, že zboží vrátíte v jiném stavu, vyhrazujeme si právo na stržení až 50 % z vracené částky. 
  • Vyplňte návratový formulář a odešlete jej společně se zbožím, které vracíte na adresu Stupkova 1E, 779 00, Olomouc.
  • Peníze Vám budou vráceny do 10 pracovních dní od převzetí balíku.
  • Kompletní podmínky odstoupení od kupní smlouvy (=vrácení zboží) najdete níže na této stránce. 

 VÝMĚNA ZBOŽÍ

  • Zboží zakoupené on-line přes e-shop repasport.cz můžete vyměnit za jiný kus do 14 dní od doručení.
  • Postup je stejný jako u vrácení zboží, stačí vyplnit návratový formulář a do poznámky uvést, o jaké zboží máte zájem.
  • Je možná výměna velikosti, barvy, ale vybrat si můžete i úplně jiné zboží.
  • Doporučujeme si Vámi nově vybrané zboží zarezertovat e-mailem nebo telefonicky.

 

PRÁVNÍ USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

V případě nevyzvednutí objednaného zboží při "osobním vyzvednutí" na prodejně do 14 dní od uzavření objednávky, může prodávající objednávku stornovat.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

 a) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

 b) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 c) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 d) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít návratový formulář , jenž je společně s obchodními podmínkami přiložen ke kupní smlouvě, nebo je přístupný ke stažení na internetové adrese: https://www.repasport.cz/data/files/repasport.pdf.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího či elektronickou poštou na adresu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající všechny přijaté platby, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodejcem). Peněžní prostředky prodávající vrátí do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky kupujícímu jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Odpovědnost za snížení hodnoty má kupující v důsledku s nakládáním se zakoupeným zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.